Vännerberga gård

13 november 2017

Studiebesök på Vännerberga gård den 10/11
På Vännerberga gård bor Annika och Janne med sina två barn. Stora huset är nybyggt efter en brand 2001 och är byggt efter 1700-tals modell. Restaurang och gårdsbutik bedrivs i ett ombyggt stall med en stor tillbyggnad som har utsikt över Göta kanal. På gården bor även en hund och ett antal ankor som är renrasiga Svensk Gul Anka. Ankorna förser verksamheten med stora härliga ägg under nästan hela året. Ankor är en del i ett bevarandeprojekt för Svensk Gul Anka.

På Vänneberga gård finns en ny fruktodling under uppbyggnad. Första delen planterades våren 2014, ca 300 träd av 25 olika sorter. Våren 2016 utökades odlingen med 2000 träd av sorterna Santana och Discovery. De är spaljeodlade träd som upptar en hektar mark som sluttar i söder mot kanalen. De beräknas börja ge frukt säsongen 2018 och planerna är att ha ett eget musteri. För att ytterligare kunna utöka odlingen pågår dränering, jordförbättring och ogräsbekämpning och andra markförberedelser för att skapa bästa möjliga förutsättningar för träden.

Hållbarhetsarbete är något som diskuteras runt köksbordet. Här pratar man både från jord till bord och från bord till jord. Annikas man Janne är delägare av företaget Biototal som bland annat håller på att bygga upp Kretsloppsgården utan för Söderköping. En förstudie av lösningar anpassade för Kretsloppsgården testades först på Vännerberga. Bra säger Annika, för då kan jag lugna alla som tror att verksamheten kommer att lukta illa, med att så inte alls är fallet.

I det som säljs och serveras har Annika vissa principer. Det behöver inte nödvändigtvis vara ekologiskt men det ska vara logiskt. Så nära som möjligt, inget besprutat och en insyn i produktions- och transportkedjorna. Köttet kommer från producenter i närområdet som man känner väl. Bär plockas i skogarna och delar av grönsakerna odlas på plats. Annika upplyser också om att svensk grönsaksodling har kommit långt och att mycket fossil energiförbrukning bytts ut.

Annika efterlyser medvetna konsumenter som gör val utifrån flera olika aspekter. Hon avslutar med att beskriva hur hon beställer foder till gårdens ankor. – Jag är nere på aminosyra- och spårämnesnivå för att beställa exakt rätt innehåll till mina ankor beroende på vilka behov dom har just för stunden. Tänk om vi skulle ha samma inställning till maten vi serverar våra barn…