LÅT DIG BLI INSPIRERAD OCH INSPIRERA

Miljönätverket anordnar nätverksträffar ungefär tio gånger per år, som ofta hålls ute på medlemsföretag. Hur arbetar ni med era miljöfrågor? Bli inspirerad av andra företag och dela med er av era egna idéer.  Tillsammans kan vi göra skillnad för miljön.
Bli medlem i Miljönätverket.

Hänt på Facebook

Är du student och läser ämnen inom miljö? Vi på miljönätverket vill vara en länk mellan elever och företag. Kontakta Ellen om det börjar bli dags att se sig om efter examensarbete eller praktik. Tillsammans kan vi göra skillnad för miljön.

GDPR
För de organisationer som är medlemmar i Miljönätverket krävs en kontaktperson. Organisationen utser sin kontaktperson och meddelar förnamn, efternamn och företagets e-postadress. Personuppgifterna finns i en anmälningsportal i från vilken inbjudningar och nyhetsbrev skickas ut. Personuppgifterna finns även i ett medlemsregister (Excel) samt i ett ekonomisystem som hanterar medlemsavgifter. Dessa uppgifter hanteras av tre medarbetare som arbetar i företaget VisionL Kvalitetspartner. Om organisationen väljer att avsluta sitt medlemskap eller byta kontaktperson raderas tidigare personuppgifter omgående. 

Det finns även en möjlighet för organisationens övriga medarbetare att självregistrera sig för att delta på aktiviteter. Dessa uppgifter raderas efter varje termin.

Kontaktpersoners personuppgifter hanteras konfidentiellt och lämnas inte ut till annan part. Det kan dock efter förfrågan från medlemsorganisationerna skickas information och inbjudningar till hållbarhetsrelaterade aktiviteter till kontaktpersonerna.