Torpa gård

4 september 2017

Studiebesök Torpa gård
Vi besökte Torpa gård den 1/9 utanför Borensberg där Bengt Samuelsson tog emot oss. Torpa Gård är en anläggning som består av flera gårdar, ett före detta grustag, fiskevatten och åkermark. Gården har lång och mångfacetterad historia och innehåller allt från åkermark och odlingar till brygghus och grustag. Redan på 1600-talet finns gården i handlingar, och under åren har gården byggts ut och förändrats många gånger.  Den största förvandlingen har dock skett efter att familjen Samuelsson tog över gården på 60-talet.

Idag är Torpa gård en konferensanläggning som kan ta emot ca 60 gäster och där man kan prova på olika aktiviteter t.ex. köra rally på deras motoranläggning.

Här flödar kreativiteten och entreprenörsandan. Alla hus i konferensanläggningen är återvunna. Det är fastigheter som skulle ha rivits men som nu demonterats och flyttats till Torpa. Man har samarbete med lokala byggvaruhus och köper material som är defekt och svårt att sälja. Detta används att renovera och bygga ut verksamheten. Till anläggningen finns reningsverk kopplade som är godkända för egen kompostering och som sedan kan spridas på åkrarna.

Energiförbrukningen försörjs till 80 % av solpaneler där man använder två av ladugårdens tak (500 + 200 kvm). Detta genererar ca 100 000 kWh per år. Nu vill man komplettera med vertikalsnurror vilket är en ny typ av vindkraftsanläggning. Här är man först ut i Sverige och hoppas även få agentur så småningom för att kunna sälja dessa vidare. Ett problem att lösa är batteribackup och är finns ett samarbete med ett bolag i Tyskland som samlar in batterier från elbilar och sedan bygger om dessa till annan användning. Ett bilbatteri byts tydligen när effekten gått ner med 15 % så det finns mycket outnyttjad kapacitet kvar.

Uppvärmning av anläggningen görs med hjälp av en panna där man eldar halm. Pannan värmer vatten som transporteras via kulvertar till de olika husen. Askan som blir efter förbränningen återförs till åkrarna. Man har egen vattenkälla och kan vid behov även leda upp vatten från närliggande sjö. Alla duschar och toaletter är snålspolande.

Alla bilar som ingår i motorsportsaktiviteterna är uttjänta bilar som man har köpt av försäkringsbolag, där den yngsta bilen är 20 år. Bilarna drivs på etanol och man har byggt om dom själva. Här har man utformat ett riktigt kretslopp där man själv odlar spannmålen som sedan transporteras till Norrköping och Agroetanol. Agroetanol framställer etanol som man sedan transporterar tillbaka till Torpa. Resterna efter etanolframställningen blir till spannmål. Övriga fordon drivs med RME och HVO. Man samarbetar med Energifabriken och har egen bränsledepå. Här kommer man snart även ha depå för etanol, men detta har varit en komplicerad process där man varit tvungen att ta experthjälp för att få till alla tillstånd. Alla däck som används är regummerade däck.

På Torpas hemsida man läsa att man är 98 % fossilfri. Var gömmer sig då de sista 2 %? Jo det krävs en viss inbladning av bensin i etanolen, främst av säkerhetsskäl eftersom ren etanol brinner med osynlig låga.

Studiebesöket var mycket givande och man ser hur mycket man kan göra själv vad gäller återvinning och hållbara val om man har lite kreativitet. För egen del blev jag väldigt nyfiken på vindsnurrorna som snart kommer stå på gården och planerar ett nytt besök om något år för att få höra hur dom fungerat.