Studiebesök på Tekniska Verken - Gärstadverket 1 juni

Ellen Eriksson
26 juni 2023

Torsdagen den 1 juni kl. 09.00 fick 23 deltagare från Miljönätverken ett spännande studiebesök på Gärstadverket, ledda av Märta, Hanna, Gonzalo och Andreas.

Temat var “Energiåtervinning - produktion av kraftvärme” och deltagarna fick lära sig otroligt mycket om just detta. Kraftvärmeverk som Gärstadverket är riktigt smarta på så vis att de omvandlar avfall och rester till att generera både fjärrvärme och elektricitet. Tekniska Verken berättade om hur de jobbar med hållbarhet och klimatmålen i stort och hur de bidrar till hållbar utveckling på flera sätt - inte minst genom att försörja Östergötland och närliggande regioner med förnybar energi. Enbart Gärstadverket som producerar både värme och el med sina 5 pannor fördelade på 3 anläggningar genererar värme som motsvarar behovet för hela 68 500 villor under ett år! Elproduktionen är totalt 293 GWh/år. Deras mål är att senast 2045 inte ha några fossila utsläpp till atmosfären och all fossil koldioxid som kommer från deras produktion antingen ska återanvändas eller lagras.

Tekniska Verken gör både hållbarhetsredovisning och klimatbokslut där de årligen tittar på bl a sina direkta utsläpp, indirekta utsläpp och indirekt undvikna utsläpp (dvs vilka utsläpp hade uppstått om Tekniska Verken inte hade levererat sina tjänster). Deras direkta klimatutsläpp kommer idag till 97,5% från rökutsläpp. Totalt kan de redovisa ett negativt klimatutsläpp, vilket är viktigt för dem eftersom det berättigar deras affärsmodell. Deras tjänster har bidragit till att minska ett potentiellt utsläpp med 927 000 ton CO2e - häftigt tycker vi!

Under 2023 kommer Tekniska Verken att börja bygga en toppmodern anläggning för avfallssortering på Gärstadområdet som beräknas vara klar 2025. Här kommer man att sortera ut plast, metaller, papper och organiskt material från det avfall som Tekniska Verken tar hand om. Detta ökar materialåtervinningen och biogasproduktionen. Totalt beräknas anläggningen minska koldioxidutsläppen med ca 77 000 ton/år.

De är också del av ett projekt vid namn FossilEye tillsammans med Vattenfall Värme och Umeå Energi. FossilEye är ett mätsystem som scannar hur mycket plast som finns i ett lass med avfall. Målet är att öka återvinningen av plast, styra kostnader rätt och minska utsläppen från kraftvärmeproduktionen genom att andelen fossil plast i förbränningen minskar.

Därutöver fick vi 2 olika guidade turer på Gärstadverket, en på engelska och en på svenska. Mycket lärorikt och spännande att se en del av verksamheten. Det var verkligen en kanonbra förmiddag med många nya insikter och allt var proffsigt genomfört. Stort tack till alla som deltog och extra stort tack till Hanna, Märta, Gonzalo och Andreas på Tekniska Verken!

I bildspelet: Blandade bilder från ett intressant föredrag.

Ellen och Lars Friberg är laddade inför besöket!