Studiebesök Nordic Brass

2 september 2016

Fredagen den 2/9 genomförde Miljönätverket sitt första studiebesök för hösten. Vi fick äran att besöka Nordic Brass i Gusum. Ett bruk som funnits sedan 1653. Dagens verksamhet har funnits sedan 1949 och består av mässingsprodukterna:tackor, stång och mutter.

Det var ett gediget studiebesöksprogram som började med en företagspresentation som Kvalitets- och mijöchef Christian Lundqvist som sedan följdes av en presentation av företagets arbete med egen vattenreningsanläggning och deras blyfria legering Aqua Nordic. Studiebesöket avslutades med en runtvandring i produktionen.

Företaget jobbar med att minska sin miljöpåverkan utifrån flera aspekter och är certifierat både enligt ISO 14001 Miljöledningssystem och ISO 5001 Energieffektivisering. Av deras råvara är 90 % återvunnet och man har särskilda "slingbilar" som levererar varor och tar med sig restprodukter/skrot från kunderna tillbaka för nyanvändning.

I samband med sökandet av nytt tillstånd fick företaget skärpta krav på utsläpp av metaller till luft och vatten. Dåvarande buffertbassäng för att hantera regnvatten var för liten och saknade reningsutrustning. För att nå kraven har en stor buffertbassäng, kolfilter och jonbytare för rening av dagvatten byggts.

Företaget har även tagit fram en egen blyfri legering Aqua Nordic. Produkten används bland annat i vattenkranar. Produkten är helt blyfri, svarvbar, uppfyller alla kända myndighetskrav (WWW - World Wide Waterproofed), avzinkningsbeständig och korrosionshärdig samt återvinningsbar. Produkten är efterfrågad på grund av att bly är ett ämne som ska fasas ut och som bedöms starkt hälso- och miljöfarligt.

"Över 40 procent av nytillverkade vattenkranar klarar inte de nya gränsvärdena för bly. Det visar en stor marknadskontroll som Boverket låtit göra. Ny forskning visar att bly i små mängder kan påverka hjärnan hos små barn." Boverket

Deltagare på studiebesöket var: Econova, Siemens, Renall, NGL Vatten & Energiteknik, HTC, Henkel, Hedersmedlem Lars Wäppling och politiker Inga-lill Östlund (L i Söderköping).