Studiebesök med Europress hos EKO:- i Norrköping, tisdagen den 19/9

Ellen Eriksson
28 september 2023

Tisdagen den 19/9 var det äntligen dags för Östergötlands Miljönätverks första aktivitet under hösten. Närmare bestämt befann sig tio nyfikna nätverksmedlemmar tillsammans med Mats Lanshed och Peter Dahlström från Europress på EKO:- i Norrköping. Temat för dagen var effektiv avfallshantering i form av komprimering av avfall för att generera såväl miljömässig som ekonomisk nytta. För ändamålet finns många olika komprimatorer som kan hantera olika typer av avfall, t ex wellpapp, plast, frigolit, bio/organiskt och trä. På plats fanns tre maskiner igång så att vi fick se hur pass enkelt det är att hantera avfall i form av wellpapp, brännbart och mjukplast.
 
Att komprimera avfall genererar stor miljönytta, inte minst då antalet transporter minskar. Om ett företag idag har 80 avfallstransporter per år kan man med avfallskomprimatorer reducera detta till endast 10 transporter, vilket minskar CO2-utsläpp, annan miljöpåverkan och kostnader väsentligt. Därutöver sparar företagen utrymme, det förenklar arbetet och spar tid för personalen. 

Europress erbjuder innovativa balpressar och komprimatorer för avfallshantering och hjälper deras kunder att nå sina mål beträffande en cirkulär ekonomi. Företag kan antingen köpa, hyra eller leasa komprimatorerna och det finns tekniker placerade runt om i landet som kan hjälpa till. En annan fiffig lösning är att komprimatorerna är fjärrstyrda, vilket gör att det går att felsöka på distans och få indikationer på när det är dags att beställa tömning. Dessutom fick vi reda på att wellpapp tidigare har stått högt i värde för återvinning men att transparent plast är på väg att gå om - en spännande utveckling med tanke på ökande krav på cirkularitet och att plastanvändningen behöver minska.

Under besöket ställdes en mängd intressanta frågor och vi kunde alla gå därifrån med många nya insikter om avfallshantering. Stort tack till Mats och Peter på Europress, alla deltagande medlemmar och extra stort tack till Marie Björnholdt på Alltransport som tog ansvar under aktiviteten samt dokumenterade i text och bilder.