Studiebesök hos Greenman, vinnare Norrköpings Miljöpris 2023

27 maj 2024

Referat: Studiebesök hos Greenman som vann Norrköpings Miljöpris 2023 och är Nordens ledande distributör av miljövänliga tonerkassetter.

Fredagen den 3/5 besökte vi Greenman - Norrköpings Miljöföretag 2023! Greenman är Nordens ledande distributör av miljövänliga tonerkassetter. Företaget startade med idén om att erbjuda ett miljömässigt mer hållbart och cirkulärt alternativ för en av våra vanligaste produkter. Som distributör är Greenman länken mellan återtillverkare och återförsäljare. Greenmans produkter säljs både online och i fysiska butiker i hela Sverige och i ett par Nordeuropeiska länder.

Sortimentet innehåller både miljömärkta och cirkulerade alternativ som hjälper kunderna att minska miljöpåverkan till ett lägre pris men samma höga kvalitet. Eftersom det är återtillverkade originaltonerkassetter kan de användas i nästan alla skrivare. Miljöbelastningen minskar framför allt tack vare reducerad plastkonsumtion. Det finns ett retursystem så att Greenman får tillbaka använda tonerkassetter. 

Den största produkten “Greenman Eco Original” är en återanvänd originaltonerkassett med mycket hög kvalitet. Produkten motsvarar Svanens höga krav avseende miljö och kvalitet, har fullständiga garantier och ca 50% av alla Greenman Eco Original som säljs är Svanenmärkta.

Utöver tonerkassetter och bläckpatroner erbjuder Greenman en automatiserad tonerbeställningstjänst “Autotoner” för att ge kunden rätt toner till rätt skrivare i rätt tid. Med denna tjänst får användaren ett meddelande när 20% toner återstår och det läggs automatiskt en ny beställning. På detta sätt säkerställs att man inte byter toner för tidigt utan faktiskt använder 100% av resurserna.

Jenny Wonisch, VD, betonade betydelsen av att man bara vill erbjuda miljövänliga produkter och att tillväxt på bekostnad av miljön inte är aktuellt. För att minska verksamhetens miljöpåverkan har man ett aktivt internt hållbarhetsarbete. Bland annat köper man förnybar el från vattenkraft, undviker transporter när det är möjligt och klimatkompenserar utsläppen från sina inrikestransporter tillsammans med PostNord.

Under studiebesöket lyftes också vikten av mer hållbar offentlig upphandling. För att gynna en cirkulär ekonomi behöver offentlig upphandling ta in även andra aspekter än bara pris samt våga prova nya vägar och metoder. Men: även fast cirkulära tonerkassetter är billigare än nyproducerade, prioriteras de inte inom offentlig upphandling.

Som avslutning fick vi en rundvandring i lokalerna i Norrköping av VD Jenny Wonisch och Joakim Palmqvist som arbetar på lagret. Stort tack till Greenman för att vi fick besöka er och lära oss hur ett miljöprisvinnande företag arbetar!