Studiebesök Fiskeby Board i Norrköping 13 juni

26 juni 2023

Tisdagen den 13 juni var Östergötlands Miljönätverk på vårens sista studiebesök hos Fiskeby Board i Norrköping, en av Europas ledande tillverkare av förpackningskartong. 17 deltagare från våra medlemsorganisationer deltog och fick höra en massa spännande om Fiskebys verksamhet, återvinning och returfiber. De använder endast returfiber som råvara - det är de ensamma om i hela Europa! Kartongförpackningar, tryckerispill och kontorspapper är det returfiber som används, där ca 80% kommer från Sverige, 18% från övriga Skandinavien och resterande 2% från andra länder. Att använda returfiber kräver ca 40% mindre energi jämfört med färsk fiber och kartongförpackningar kan återanvändas minst 7 gånger. Det finns alltså stora miljövinster med cirkulär kartongproduktion.

Fiskeby Boards produktion av kartong - Multiboard ® - är certifierad för främjande av hållbart skogsbruk enligt FSC samt PEFC™ och de följer ledningssystemen för ISO 9001, miljö ISO 14 0001 samt ISO-certifiering för energiledning. Hållbarhet är väldigt viktigt för dem och det är genomgående i hela verksamheten. Förutom att jobba med cirkularitet i produktionen och energianvändningen, använder de eltruckar på anläggningen, kör 100% fossilfria transporter till alla kunder i Skandinavien och de har ett samarbete med Alfredsson Transport så att deras varor levereras med 100% grön el med en helt ny elektrifierad lastbil (med fossilfritt stål!) mellan anläggningen och Norrköpings hamn. 

2023 anställer Fiskeby Board 276 personer och omsätter 1,2 miljarder SEK. Redan år 1637 fick man ett privilegebrev från Drottning Kristina för att starta papperstillverkning och år 1872 etablerades här ett maskinpappersbruk.1953 installerades en kartongmaskin för returfiberråvara och 2015 tillkom en biogasanläggning. Här pågår därmed hela tiden en mängd aktiviteter som bl a producerar 160 000 ton kartong och 120 000 ton arkning per år! Som slutkunder har Fiskeby en mängd stora aktörer, t ex Colgate, Dr. Oetker och Orkla.

I tillverkningen har Fiskeby tre cirkulära kretslopp där de förutom att producera kartong av 100 % returfiber även producerar energi till produktionsanläggningen från tillverkningens rester och övrigt återvinningsmaterial som köps in från andra verksamheter, samt producerar klimatneutral biogas av deras processavloppsvatten. Dessutom håller man på att bygga en ny produktionsanläggning där man ska kunna särskilja plast från papper, t ex från dryckesförpackningar, och sedan återvinna plasten. Detta bygger på EU-direktivet om att 70% av en förpackning ska kunna återvinnas.

Det var verkligen en spännande och lärorik förmiddag i Norrköping och vi riktar stora tack till Fiskeby Board och alla deltagare!

I bildspelet: Blandade bilder från studiebesökets föredrag och avfallshantering på anläggningen.