Studiebesök Boardic

18 november 2016

Studiebesök Boardic AB i Norrköping
På Boardic i morse klockan 8 blev vi välkomnade av Bosse och Roger som hade dukat upp ett trevligt frukostbord. Bosse är logistikansvarig på företaget och Roger är sälj- och marknadschef. Boardic importerar och förädlar skrivmaterial för bygg, möbel samt förpackningsindustrin. I Norrköping arbetar 15 personer och i dotterbolaget i Estland arbetar 45 personer. Efter det att Sverige gick med i EU och Internet slog igenom har deras försäljning förskjutits mer mot att erbjuda förpackningslösningar istället för att återförsälja trävaran.

Verksamheten ligger i Lantmännens gamla lokaler i hamnen. Och om omgivningarna inte är de vackraste så är läget desto bättre med bra utrymme för lastbilstransporter och nära till fartygshamn.

En av anledningarna till att företaget valt ha ett dotterbolag i Estland var att en av grundarna hade sitt ursprung där och kände till landet och språket väl. Här har man inrättat sin verksamhet i en gammal rysk kolchos där man tidigare födde upp cirkushästar. Fabriken ligger i en liten by där i princip alla familjer har någon koppling till verksamheten. Idag är Estland ett modernt land där den yngre generationen är välutbildade och pratar engelska flytande. Boardics fabrik är den näst största i Estland som för övrigt är ett stort emballageland.  

När företaget pratar förpackningslösningar så menar man ett helhetsåttagande mot kund där förpackningstekniker hjälper kunden hitta den bästa lösningen utifrån hållbarhet, logistik, effektivitet och pris.

När det kommer till trä som råvara så finns det alltid mycket frågor. Så även vid detta möte. Trä är en råvara som är förnybar, lättillgänglig, stark och välbeprövad. Intressanta diskussioner fördes kring leverantörsutvärdering, myndighetsbesök och hållbart skogsbruk. Boardic är ett av få företag i branschen som återkommande besöker alla sina leverantörer. Här kommer mycket av leveranserna från länder som Brasilien och Kina och det är viktigt att få en känsla för arbetsförhållanden och kvalitetsledning.

Företaget får regelbundet oannonserade besök från Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket som granskar kemikalieinnehåll och insekter i produkterna. Man har även gjort egna innehållsanalyser för att försäkra sig att om de leverantörer man arbetar med håller sig till regelverk och avtal.

Boardic har sedan ett par år haft krav på sig att bli ISO-certifierad vilket man blev i år, både för kvalitet och miljö. När kunden ställer krav så är är det också viktigt att föra dialog med kunden om att vissa åtgärder t.ex. krav på miljömässiga transporter, kostar mer och att det är en kostnad som inte bara den lilla leverantörerna ska eller kan står för. Här krävs dialog och att skapa ömsesidigt fördelaktiga relationer med sina intressenter. Även arbetsmiljöarbetet är prioriterat både internt och hos kunderna. Här har man tagit fram ergonomiska förpackningar som kunderna monterar ihop med clips istället för med skruv och spik.

Om man som förskola eller träslöjdslärare vill få tag på träspillsmaterial så är det bara att höra av sig. Återanvändning är ju bättre än återvinning!