Storbildsfabriken

23 november 2017

Storbildsfabriken arbetar med smart synlighet. Företaget erbjuder innovativa helhetslösningar som optimerar företags synlighet. Med gedigen kunskap och erfarenhet tar man hand om hela processen med allt ifrån platsundersökning till montering. Deras displaylösningar består av en innovativ mix av fysiska och digitala delar och är anpassade för varje situation.

Hållbarhet har alltid varit viktigt för Storbildsfabriken. Företaget vill förena lönsamhet med en hållbar påverkan på människor och miljö. Deras mål är att vara koldioxidneutrala år 2025.

För att minska företagets miljöpåverkan genomgår man nu en varumärkesförflyttning som innebär att man fokuserar mer på tjänster än på produkter. Man har också börjat arbeta med digitala lösningar som till viss del kan ersätta tryckt material. Materialåtgången kommer minskas ytterligare när man, inom en snar framtid, erbjuder cirkulära affärsmodeller med möjlighet att hyra produkter istället för att köpa dem.

Man ser över hela kedjan från råmaterial och tillverkning till slutlig avfallshantering. Detta innefattar t.ex. att titta på miljövänligare transporter, återvinning och möjlighet att ersätta material som inte är miljövänliga.

Företaget hoppas kunna inspirera kunder, leverantörer och konkurrenter till att bli mer miljömedvetna med hållbarhet i fokus.