Returpack

31 mars 2017

Studiebesök på Returpack
I Norrköping ligger hjärtat av det svenska pantsystemet. Hit kommer alla flaskor och burkar från hela Sverige som är pantade och ska återvinnas. De transporter som kontrolleras av Returpack som forslar alla dessa burkar och flaskor är idag 100 % fossilfria.

Returpack har ett uppdrag att ansvara för pantsystemet som hanterar burkar och flaskor samt att utveckla detsamma. Uppdraget utgår i stort från det lagkrav som finns angående producentansvar för förpackningar.

Företaget har 76 anställda och hanterar 1,7 MILJARDER burkar och flaskor årligen. Företagets övergripande vision är att bidra till ett hållbart samhälle genom att skapa världens bästa pantsystem.

1885 utformades det första pantsystemet i Sverige som hanterade glasflaskor och som i vissa delar fortfarande finns kvar idag i och med de backar med pantglas som handlas.

1984 grundades Returpack och 2003 samlades hela anläggningen i Norrköping. Sedan 2015 har företaget även en egen logistiklösning för att samla in och transportera burkar och flaskor. Förutom möjligheten att panta i affärer så placerar Returpack även ut insamlingskärl på strategiska platser.

Företaget samägs av Sveriges bryggerier, Dagligvaruhandeln och Livsmedelshandeln som även ingår i styrelsen.

I pantsystemet ingår 3600 producenter och antalet produkter ökar med ca 600 stycken årligen. Det finns 12000 uppsamlingsställen och sedan företagets start har 35 miljarder burkar och flaskor samlats in.  Ur detta återvinns 37 000 ton plast och metall årligen. Förutom vinsten med minskad nedskräpning uppnås oerhörd stor energibesparing med att utnyttja återvunnet material. Vägg i vägg med Returpack ligger företaget Clean Way som köper och hanterar den insamlade plasten.

Ca 90 % av alla brukar och flaskor samlas in och svårast är att nå dom som är på språng. Här pågår flera projekt t.ex. att sätta upp pantrör tillsammans med kommunens ordinarie soptunnor. Man har även infört självpantsystem på många avfallsstationer t.ex. i Norrköping och Linköping.

Naturskyddsföreningens deltagare från Söderköping undrade om det fanns ett bättre eller sämre val ur miljösynpunkt att välja burk eller Pet. Men här är det viktigaste att panta eftersom huvuddelen av allt som pantas kan återvinnas som nytt material.

I Norrköping samarbetar Returpack bl.a. med Renall som utför transporter av insamlade produkter. Vid upphandling ställde Returpack krav på typ av transporter och bränsle vilket gjorde att Renall passade på att ställa om hela sin fordonsflotta till fossilfritt, vilket i sin tur gjorde att man vann årets miljöaktivitet 2016 för Miljönätverket i Norrköping. Returpack såg även till att tillsammans med Energifabriken säkerställa tillgång till fossilfritt bränsle i Norrköping.

Ett tips från Returpack till alla företag som vill ha en enkel och tydlig insamling på arbetsplatsen är att besöka deras webshop där det finns behållare att köpa.

Deltagare:
Miljövetarstudenter
Adecco
Marknadsgruppen
Riksbyggen
Boardic
LiU
Lantmännen
Siemens
SanSac
Klimatfolket
Fotofabriken
Econova