Prisutdelning i Norrköping 2021

26 november 2021

Vinnare utsågs den 26/11 på Årets Miljöprisutdelning som hölls både digitalt samt på Renströmmen:

Årets Miljöpris
Bråviken Golfklubb
Motivering: Miljönätverket har valt att dela ut priset för hållbara golfanläggningar till en golfklubb med ett genomarbetat hållbarhetstänk och en målsättning att fortsätta utvecklas inom hållbarhet genom att minska deras miljöpåverkan inom deras verksamhetsområde. Klubben sticker ut med deras gynnsamma initiativ för den biologiska mångfalden i syfte att förbättra flora och fauna. 

Årets Gröna Frö
Ligna Energy
Motivering: Årets Gröna frö tilldelas ett initiativ som har sett ett behov i samhället och jobbar för att fylla det för att samhällsutvecklingen ska gå mot ett miljövänligt håll. Med hjälp av sitt arbete bidrar de till effektiv resursanvändning samt till en hållbar omställning av dess affärsmarknad.  

Årets miljöaktivitet bland nätverkets medlemmar
Holistic
Motivering: Företaget har under året utvecklat sitt arbete med hållbara förpackningar. Hållbarhetsarbetet inkluderar såväl materialval som återvinning, där ett av målen är att fasa ut fossil råvara helt. Man samarbetar med producenter som jobbar med hänsyn och som vill bidra till en bättre värld.  Företaget uppmuntrar sina kunder att återvinna sina förpackningar på rätt sätt vilket är avgörande för att kunna närma oss en cirkulär produktcykel. Exempel på konkreta utvecklingsaktiviteter är att man bytt ut oljebaserade plaster, bytt till etiketter gjorda av återvunnet material samt minskat storleken på flera förpackningar.

 

Förra årets vinnare Lundbergs och Gamlebro fastigheter valde att överlämna sin prissumma på 5000 kr till:

Natur & miljöboken
Syftet med Natur & Miljöboken är att tidigt grundlägga ansvarskänsla, kunskap och intresse hos nästa generation vuxna för hållbarhets- och klimatfrågor. Genom Natur & Miljöboken lär vi våra barn och deras familjer om naturen och en hållbar livsstil. Utgivningen i Sveriges kommuner bygger på samverkan med lokala företag, kommunala förvaltningar och bolag. Bakom Natur & miljöboken står Svenska Kunskapsförlaget AB, ett politiskt oberoende och fristående företag grundat 1993.

Priserna delades ut i samarbete med miljövetarstudenter från Linköpings universitet, Norrköpings kommun samt Nodra.

Tack till alla som deltog!
Ellen Friberg, nätverkskoordinator