Prisutdelning i Motala

7 april 2020

Fredagen den 12 mars delade vi ut vårt första pris för året och det var eleverna från Platengymnasiet som i år har kartlagt bilhandlare i Motala. Vinnare i Motalas Miljönätverk 2021 blev Wahlstedts Bil AB med motiveringen:
“Företaget har miljöledningssystem enligt ISO 14001 och arbetar sedan 2003 aktivt med förbättringar för att minska miljöpåverkan t. ex. vid inköp och investeringar och genom regelbunden miljöutbildning av personal. Kemikalier som används i verkstaden är till största delen Bra miljöval enligt Naturvårdsverkets kemikalieinspektion och de har noggrann materialåtervinning och sortering av avfall. Företaget har minskat sin användning av fossila bränslen och satsar på förnyelsebara energikällor, grön el och på åtgärder för att spara energi. Wahlstedts Bil AB har lagt ner mycket arbete och är på god väg i sitt miljöarbete med stor miljömedvetenhet och rutiner för kontinuerligt nya miljömål”.


Förra årets vinnare Boutique Blåklinten valde att skänka vidare sin prissumma till Skogslyckans förskola i Tjällmo samt Skogsmulle/Friluftsfrämjandet i Borensberg.


Blåklinten motiverar sitt val med att säga: Argument för Skogslyckan är att de jobbat systematiskt och erhållit Grön flagg! Hoppas pengarna stimulerar till att de håller i sitt tänk och arbete. Mulle i Borenberg har ett fint sätt att tidigt uppmärksamma barn på vad naturen betyder för oss. Och hur viktigt det är att vi tar hand om den. Hoppas pengarna kan gå till något specifikt projekt med inriktning på sambandet miljötänk och naturen.
Båda verksamheterna blev strålande glada och Skogslyckan svarar: Ett stort tack från oss alla på Skogslyckan. Vi har beslutat i kollegiet att samla alla barn och pedagoger under dagen och dela ut det fina diplomet. Alla ska få ge förslag på hur vi ska använda pengarna. Vi återkommer då vi har beslutat hur de bäst används. Återigen stort tack för att ni lyfter det engagemang som finns hos Tjällmobarnen.