Motala kommun: Kost och Hållbarhet

9 mars 2019

Föredrag kost och måltider Motala kommun
18 personer kom till Hotell Nostalgi i Motala den 1 mars för att äta frukost, nätverka och lyssna på verksamhetschefen Måltider i Motala kommun.

Måltidsverksamheten i Motala består av 58 enheter och 159 personer. Man har 12 tillagningskök och ett produktionskök. Per dag serveras 4500 skolluncher, 2500 förskolemåltider och 900 luncher på gymnasiet. Till detta serveras ca 1000 portioner inom äldreomsorgen. Man serverar alltid två rätter varav en grön rätt.

Kommunen använder en måltidsmodell som består av delarna: God, Integrerad, Trivsam, Hållbar, Näringsriktig och Säker. Verksamheten har en lång rad lagrum att förhålla sig till bland annat vad avser produktansvar, livsmedelshantering och arbetsmiljö. Både en kostpolicy och en miljöpolicy finns. Kostpolicyn ställer krav på att maten ska vara vällagad, säker, arrangeras med helhetssyn på miljö och bemötande, ingår i det långsiktiga arbetet för hållbar utveckling med matlagning så nära matgästen som möjligt. Miljöpolicyn ställer krav på: inga rödlistade fiskarter, inget GMO, källsortering, minska tillsatser, öka andel KRAV-certifierade råvaror och minska svinn. Det finns även en sockerpolicy.

Av den totala andelen inköp så är 81 % av alla animaliska produkter svenska, 67 % av de totala inköpen svenska, 52 % ekologiska och 35 % svenska och ekologiska.

Av kommunerna i Östergötland ligger Motala i mitten vad gäller måltidskostnader ca 10-12 kr/måltid. Bra mat behöver inte kosta mer.

Matsvinn är en stor utmaning. I Sverige idag slängs ca 10 miljarder kronor varje år. 96 miljoner portioner överproduceras och matsvinn står för 25 % av den totala miljöpåverkan i Sverige.

Ett av målen är att arbeta med mat för hållbarhet. Det innebär bland annat att laga mat med säsongsanpassade varor, se över livsmedelsval, välja råvaror med miljövänliga förpackningar, minska transporter i alla led, minska köttanvändning och minska på svinnet. Måltidsverksamheten lagar så mycket mat som möjligt från grunden. Vid nya upphandlingar av livsmedel ställs krav på att de livsmedel som köps in ska uppfylla upphandlingsmyndighetens baskrav. Det innebär bland annat att leva upp till svenska miljö- och djurskyddskrav. Exempel på konkreta åtgärder som genomförts: bytt ut förpackningar och redskap, minskat på mängden ris som serveras, KRAV-certifierat förskolor och skolor.

Deltagare: Synlab, Motala kommun avfallsenheten, Motala kommun måltidsenheten, Miljösamordnare Motala kommun, Platengymnasiet. LiU, LRF, Grepstad Gårdsbutik, Hallins i Ödeshög, Godegård.