Miljöprisutdelningar 2019

7 februari 2020

I december utsågs årets miljöprisvinnare i både Söderköping och Norrköping. Ett stort tack till eleverna på Miljövetarprogrammet och Nyströmska skolan för idogt arbete med att utse vinnare och planera prisutdelningar!

Vinnare i Söderköping: Twister Cleaning Technologi.

Motivering: ”Vinnaren har under denna undersökning uppvisat ett stort intresse för klimattänk i företaget. De har med sitt användande av återvunnet material och uteslutande av kemikalier samt dess transparens vid granskningar, miljöutbildningar för anställda och miljöcertifikat visat sig vara värdiga vinnare.”

Förra årets vinnare Westerbergs fastigheter skänkte sitt pris på 5000 kr till Sankt Anna skola.

Tack till sponsor Ramunderstaden!

Vinnare i Norrköping:

 Årets Miljöpris: Raws

Motivering: ”Raws startades i våras och är ett företag som gör sugrör av vass. De skördas och tillverkas här i Norrköping. Sugrören går att återanvända, diska och är ett bra alternativ till plastsugrör som ofta produceras och fraktas långt härifrån. Idag är detta av extra relevans på grund av plastkrisen runt om i världen och klimatpåverkan. Företaget arbetar också med den sociala hållbarhetsaspekten då de samarbetar med Samhall, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården. ”

 Årets gröna frö: In.Vainio

Motivering: ”In.Vaino är ett företag som fokuserar på att bevara, återbruka och renovera möbler och inredning som annars hade slängts. Företaget säljer och producerar också återanvändbara kaffefilter. Företaget har ett tydligt hållbarhets- och cirkulärt tänk där inget onödigt slängs eller slösas bort. Även materialet som används vid renovering och inredning har ett miljötänk bakom sig, bland annat extra fokus på hållbara färger.”

 Årets Miljöaktivitet bland medlemmarna: Scandic Norrköping

Motivering: ”Scandic bevisade under 2019 att man kan bygga ett toppmodernt hotell i helt förnyelsebara material som trä, vilket ger stora miljövinster. Nästa steg för Scandic att minska sitt klimatavtryck är genom att utvinna fjärrkyla till hotellet direkt ur Motala ström. Hotellets restaurang, Tegel, satsar stort på lokalproducerade råvaror.”

Förra årets vinnare Top Städ skänkte sitt pris på 5000 kr till organisationen Städa Sverige.

Tack till våra sponsorer Norrköpings kommun och Nodra.

I februari hölls prisutdelningen i Linköping

Torsdagen den 13/2 hölls årets miljöprisutdelning i Linköping. Följande priser delades ut:
Årets miljöpris: ett Café i Linköping utses som Linköpings miljövänligaste.
Hållbara hoppet: ett nytt intiativ prisas.
Årets miljöaktivitet: en av medlemmarna i nätverket uppmärksammas.

Tidigare vinnare Bixia överlämnade sin prissumma samt ytterligare 5000 kr till två förskolor i Linköpings kommun för att uppmärksamma deras arbete med Grön flagg.

Tack till studenterna i Navitas som gjort ett mycket förtjänstfullt arbete med att kratlägga och nominera pristagare. Tack till arbetsgruppen där vi har preresentanter från Lejonfastigheter, Linköpings kommun och LiU. Ett extra tack till Linköpings kommun och Lejonfastigheter som och sponsrar vårt miljöpris och vår miljöprisutdelning.

 Läs om våra vinnare!

Årets miljöpris (som delas ut i samarbete med Linköpings kommun): Babettes

Motivering:

”The Environmental Company award 2019 goes to Babettes for showing that a café can do much more for sustainability besides the choice of food offered. They serve local and organic quality food but also promotes culture and sustainable principles. An example of those ideals is that they have reached an agreement with a local supermarket that allows them to pick up the food that otherwise would be wasted. Furthermore, they focus on vegetarian and vegan food on their menu and effectively work on avoiding food waste by preparing most of their food choices freshly and upon request. All the furniture in the café is second hand which promotes the principle of a circular economy.”

 

Årets hållbara hopp: Klädbibblan

Motivering:

”Klädbibblan stands for social, economic and environmental sustainability in Linköping. Besides the offer to borrow clothes for free to everyone, they also arrange free events on sewing, fixing broken clothes, upcycling old clothes or presenting clothes in fashion shows. Furthermore, people are enabled to learn a new skill and make new acquaintances. The aim of the voluntarily run association is to promote a greater sensitivity of society to the value of clothes as every piece of clothing contains the work of people behind it as well as effects on the environment.”

 

Årets miljöaktivitet: LiU Student Second hand

Motivering:

”LiU Student Secondhand är en tjänst för mer cirkulär konsumtion av studenters möbler. Främsta målet är att överbrygga glappet mellan terminstiderna, Projektgruppens medlemmar har byggt en webbsida på lisam, där studenterna kan titta på möblerna, de har designat loggan och marknadsföringsprodukter, har tagit fram transportlösningar, har skrivit en policy och arbetsrutiner, har fräschat upp en lokal i källaren av A-huset samt organiserat och arrangerat lanseringseventet i Studenthuset.”