Miljöprisutdelningar 2018

31 januari 2019

Den 30/1 hölls årets miljöprisutdelning för Miljönätverket i Linköping. Prisutdelningen hölls på Linköpings universitet och gästföredrag hölls av Richard Lindberg från One planet rating. Följande priser delades ut:

 Årets miljöföretag 2018: Kartlagd bransch Hotell

Vinnare: Vårdnäs Stiftsgård

Nominerade: Elite Stora Hotellet, Linköpings City Hotell och vandrarhem, Quality Hotel The Box, Scandic Hotels, Stenholmens Gårdshotell & Konferens, Vårdnäs Stiftsgård

“Årets vinnare har stora mål och en tydlig vision om att ta hand om vår planet. Hotellet visar stor vilja att göra sin verksamhet mer hållbar samt att inspirera och motivera sina gäster att minska sin miljöpåverkan. Med smarta knep som att erbjuda grönsaker och frukt efter säsong, minska matsvinn genom små tallrikar i frukostbuffén och placera kött och fisk sist i bufféordningen, visar hotellet att många små initiativ kan göra stor skillnad. De har även större mål som att installera fler solceller och att till år 2025 bli fossilfria. Gästerna erbjuds även naturturism och lämnar hotellet med insikten om att naturen inte bara är viktig att värna om, utan att den också värnar om oss!”

Pris till nystartat initiativ som bidar till hållbar utveckling:
Hållbara hoppet
Vinnare: Projekt Drivbänk
Nominerade: Agricam, Drivbänk, Lookformy, Ola Leifler

“Årets vinnare har ett holistiskt arbetssätt som integrerar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet på ett välfungerande sätt. Vinnaren visar att passion för hållbarhet är en nyckel till enastående resultat. Vinnaren tar sig an stora aktuella problem i samhället, såsom integration av nyanlända, genom att skapa arbeten inom grön näring. De får in miljöaspekten i sin verksamhet genom att bl.a. odla med ekologiska principer. Vinnaren har en stor möjlighet att göra intryck på många människor genom att så frön med kunskap om hållbarhet. Frön som sprider sig och inspirerar människor även utöver den huvudsakliga målgruppen.”

Årets Miljöaktivitet bland nätverkets medlemmar

Vinnare: Envima
Nominerade: Envima och Ionbond

 ”I det dagliga arbetet bidrar företaget till att minska sin miljöbelastning och att bidra positivt till omvärlden ur en miljö- och hållbarhetssynpunkt. Utöver de miljötjänster som företaget erbjuder vill man bidra till ökad medvetenhet, exempelvis genom utbyten av erfarenheter. Företaget driver därför två stycken miljö- och hållbarhetsnätverk. Syftet med nätverken är att medlemmarna ska kunna utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete genom diskussion och utbyte av erfarenheter. Företaget har även varit klimatneutralt i 10 år.”

Den 10/12 hölls årets miljöprisutdelning för Miljönätverket i Söderköping på Coffice.

Följande priser delades ut: Miljöpris 2018: Vinnare:  Familjen Westerbergs fastigheter
(Vinner diplom och 5000 kr som ska skänkas vidare till en barn- och ungdomsorganisation)

Motivering:

Företaget har en genomtänkt avfallshantering som visar på stor miljömedvetenhet. Ambitionen är att ha sortering och hantering av avfall så nära fastigheten som möjligt samt att öka andelen avfallsfraktioner. Företaget arbetar utifrån ett tydligt miljöperspektiv och har en strategi för att succesivt öka de boendes miljömedvetenhet.

2017: Förra årets vinnare Restaurang Rådhuset har valt att skänka sin prissumma på 5000 kr till Havskorallens förskola.

Den 6/12 hölls årets miljöprisutdelning för Miljönätverket i Norrköping på Scandic Nord.

Följande priser delades ut: 

Miljöpris 2018: Vinnare:  Top Städ Service i Sverige AB
(Vinner diplom och 5000 kr som ska skänkas vidare till en barn- och ungdomsorganisation)

Motivering:

Årets vinnare har ett helhetsperspektiv gällande hållbarhet och har tydliga målsättningar när det kommer till att minska sin miljöpåverkan. Företagets miljöarbete präglas av synen på miljöproblemen som globala, där de tagit flera steg i att minska sitt ekologiska fotavtryck genom effektivare resursanvändning i form av digitalisering, användandet av miljövänliga produkter och återbruk. Företaget har visat att hållbarhet också handlar om att se till att skapa en god arbetsmiljö och ta vara på de anställdas kunskap och kreativitet för att utveckla företagets hållbarhet.

Årets Gröna frö 2018: Vinnare: Noor of Sweden
(Vinner diplom och ett års medlemskap i Miljönätverket.)

Motivering:

Med ena foten i dåtiden och andra i nuet har årets vinnare visat att det går att skapa en hållbar garderob genom att ta vara på gamla traditioner av att skapa kläder med kvalitet som är tänkt att hålla länge. Företaget ser till hela leveranskedjan när det kommer till att producera kläder och arbetar aktivt med att använda miljövänliga material och minska sina transporter genom närproduktion. Att bidra till minskad konsumtion genom att inte lägga för stora order när de köper in kläder, där varje klädesplagg har en etikett som visar vem som tillverkat produkten är ett steg i rätt riktning mot en mer hållbar värld.

Årets miljöaktivitet 2018 bland medlemmarna: Vinnare: DoSpace Industrilandskapet

Motivering:

DoSpace koncept bygger på en mycket hög yteffektivitet där hyresgästerna delar på infrastruktur och faciliteter. Här delar medlemmarna på kaffemaskin, skrivare, möbler m.m. utifrån mottot ”Sharing is caring for the environment”.

2017: Förra årets vinnare Clas Ohlson har valt att skänka sin prissumma på 5000 kr till organisationen Håll Sverige rent.