Miljöprisutdelning i Norrköping 2023

28 november 2023

Miljöprisutdelning i Norrköping Tema: Återbruk och cirkulära affärsmodeller, 22/11 2023


Årets Miljöföretag - Greenman

Motivering: Företaget startade med idén om att kunna erbjuda ett mer miljömässigt hållbart och cirkulärt alternativ för en av våra vanligaste produkter. Sortimentet innehåller både miljömärkta och cirkulerade alternativ vilket bidrar till att minska kundernas miljöpåverkan. Företaget arbetar också aktivt med sitt interna miljöarbete samt klimatkompenserar de utsläpp som uppstår från transporter. Miljöpriset 2023 går till ett grönt företag!
 

Årets Gröna Frö - Luchis Elektronik AB


Motivering: Från hobbyverksamhet till ett företag med en hållbar affärsidé! Med mottot “allting är användbart” repareras och servas tekniska produkter som ges ett nytt och längre liv. Företagets tjänster bidrar till hållbar utveckling och är en viktig byggsten i den cirkulära ekonomin. Årets Miljöaktivitet - Byn kommunikationsbyrå

Motivering: Byn Kommunikationsbyrå tilldelas Årets Miljöaktivitet för sina insatser inom hållbarhetskommunikation i Östergötland under det senaste året.


Genom en serie föredrag och seminarier, både live och digitalt, har Byn bidragit till att sprida kunskap i syfte att ge företag och branschkollegor nycklar till ett mer aktivt, inspirerande och transparent berättande om sitt hållbarhetsarbete.


Byn arbetar aktivt på flera sätt för att främja medvetenhet och ansvar både inom kommunikationsbranschen och utanför den, bland annat genom sitt engagemang i CommToAct Planet, ett initiativ för att bekämpa greenwashing och greenhushing, samt att minska utsläppen inom marknadsföring.

 


Överlämning prissumma ​Årets Miljöpris 2022 - Ung Teknik

Vinnaren av Årets Miljöpris får 5000 kr att tilldela valfri barn- eller ungdomsorganisation för att stimulera ungas miljöintresse. Förra året under vårt 25-årsjubileum vann Alfredsson Transport och nu gav de 5000 kr till Ung Teknik och deras projekt Teksommar. Teksommar är ett läger för ungdomar för att öka deras teknikintresse genom lekfulla och praktiska projekt.

---

Under prisutdelningen fick också vi lyssna på tre inspirerande föreläsare. Elin Bergman, Circular Queen of Sweden, talade om att accelerera den cirkulära omställningen på ett nationellt och globalt plan. Olof Hjelm från Cirkulära Östergötland höll ett föredrag om “Cirkulär ekonomi för bättre affärer”, vilket inkluderade olika cirkulära affärsmodeller och goda exempel på dessa samt utmaningar med omställningen. Slutligen pratade Caroline Bielkhammar från Hyresbostäder om planerna på en en attraktiv och hållbar stadsdel samt återbruksgalleria i Navestad/Ringdansen. Såklart delade vi tips och inspiration mellan oss kring cirkulära initiativ i Norrköping.


De vinnande företagen har kartlagts och utsetts av studenter på miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet i samarbete med Norrköpings Miljönätverk och Naturskyddsföreningen. Prisutdelningen arrangerades tillsammans med Nodra. Stort tack till alla som deltog!