Kolmårdens djurpark

13 maj 2017

På Kolmården möttes vi av våra värdar Veronika, Jimmy och Tina som har olika ansvarsområden i verksamheten och med olika kopplingar till miljöarbetet. Efter en rask promenad från Vildmarkshotellets parkering uppför den branta backen till parken byttes snabbt allas pustande mot beundrande utrop när vi klev in en konferenslokal där man ser rakt in i delfinbassängen. Under hela det inledande föredraget hade vi sällskap av nyfikna delfiner som simmade utanför våra konferensfönster.

1963 togs det första spadtaget till djurparken. 1969 byggdes delfinariet och 1984 byggdes Vildmarkshotellet. Hjärtat i verksamheten ligger i djurparken och djuren men verksamheten erbjuder även en nöjespark, en temapark, ett gigantiskt klassrum och en mötesarena för konferenser.

Visionen för Kolmårdens djurpark är: En värld i hållbar balans mellan människa, djur och natur.

Under våren har verksamheten som är en del i en koncern som består av flera anläggningar t.ex. Gröna lund tagit ett helhetsgrepp kring sitt hållbarhetsarbete. Mycket tack vara den nya lagstiftning kring hållbarhetsredovisning som kom förra året. SIDA har givit stöd till verksamheten för att kunna utbilda alla medarbetare i FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Under utbildningen konstaterades att det finns många områden där man behöver bli bättre. T.ex. visade det sig att mat är en av de faktorer som ger mest koldioxidutsläpp. Varför kommer det sig t.ex. att den största reklamskylten vid matområdet visar på en 150 grams hamburgare? Här finns det många kreativa idéer om hur man kan bli bättre.

Hållbarhet består av tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk. Vad gäller ekonomi så vill man självklart effektivisera sin verksamhet och allt överskott som djurparken genererar går tillbaka till verksamheten. Inom social hållbarhet jobbar man mycket med integrationsarbete där man bland annat erbjuder praktikplatser och jobb till nyanlända. Det finns även ett avtal mellan Norrköpings kommun och Kolmården där alla barn i årskurs 2, 5 och 8 välkomnas på studiebesök.

Inom ekologisk hållbarhet visar forskning på att förlust av den biologiska mångfalden är en av de kriser som är mest alarmerande och svårast att göra något åt om vi inte agerar nu. Här ligger en av Kolmårdens styrkor. Inte minst genom att få de 700 000 besökare som kommer varje år samt alla skolklasser och konferensgäster att få bättre förståelse för djur och natur och själva vilja bidra till att hjälpa. Under sommaren kommer det genomföras 14 olika djurvisningar. Delfinshowen är nyskriven och fokuserar på hållbarhetsmålen och det kommer även ett nytt manus till linbanan. Även hemsidan ska utvecklas till att bli en intressant sida att surfa in på för barn och ungdomar.

Det finns också konkreta projekt där Kolmårdens djur har bidragit till bevarandearbete. En teknisk utrustning för att skrämma tumlare från fiskenät men som inte samtidigt lockar till sig sälar har utvecklats. Här har delfinerna och sälarna på Kolmården bistått i utvecklingstester.

Andra konkreta exempel på aktivt miljöarbete är:

-          Byte av bilar till laddhybrider.

-          Byte av fossil olja till rapsolja.

-          60 % minskad oljeförbrukning.

-          15 % minskad elförbrukning.

Den minskade energin på Vildmarkshotellet motsvarar att grädda 60 000 bullar varje dag.

2013 startades ett projekt att utveckla nya avfallslösningar. Man började att titta på den interna avfallshanteringen som hade mycket att önska. Nu jobbar man vidare med att bli bättre på lösningar för besökarnas skräp. Mycket utgår från barnen och att göra roliga och inspirerande lösningar som passar in i miljön. T.ex. har man tillsammans med returpack tagit fram och designat lösningar för att kunna slänga sina pantburkar och flaskor. Men även de vanliga soptunnorna sorteras vad gäller pantburkar och flaskor.

Del av den gödsel som generas i verksamheten sprids på fält där man odlar foder till djuren men man vill hitta fler cirkulära lösningar för att kunna återanvända gödslet innanför grindarna.

Hur har man lyckats med att genomföra alla sina förbättringar? Jo genom att tydliggöra ansvar, ifrågasätta den egna verksamheten, införa åtgärder direkt, övervaka och följa upp samt plocka de lågt hängande frukterna först.

Man har även interna tävlingar mellan koncernens olika anläggningar för att utmana och skapa engagemang. Kolmården brukar självklart vara bäst i dessa…

Studiebesöket avslutade vid savannen där vi beundrade noshörningar samtidigt som vi fick höra hur otroligt utsatta dessa mäktiga varelser är nu på jorden. Här driver Kolmårdens insamlingsstiftelse som har en egen extern styrelse ett projekt som syftat till att utveckla teknik som kan lösa de behov som parkvakter har ibland annat Afrika. Sändare, appar och smartphones är utprovade på Kolmården med deras noshörningar.

Vi avrundade besöket vi lunch och alla gav utryck för att man snart hoppas komma tillbaka både som besökare men även som studiebesöksgäst.

Deltagare:
JMK Lyftdon
Norrköpings verkstadstekniska
Hyresbostäder
Adecco
Marknadsbyrån
Sansac
Sunfleet
Naturskyddsföreningen i Söderköping
Hedersmedlemmar X 2