Fakta om bly och dricksvatten

19 september 2016

Dricksvatten får högst innehålla 10 µg bly per liter vatten. Det finns olika metoder för att klassa material eller artiklar.

NKB4 är en nordisk metod som testar artiklar. Komponenten ligger i vatten och prov tas ut efter dagarna nio och tio. Medelvärdet för dessa prover skall högst vara 5 µg för att komponenten skall vara godkänd. Förut var gränsen 20 µg vilket den fortsatt är i Norge och Finland. I Sverige och Danmark är gränsen ändrad till 5 µg, dock har ändringsdatumet skjutits upp till 2017-07-01.

I Sverige kommer dock gälla, f o m 2017-07-01, som alternativ att komponenter som är tillverkade av material som finns på 4MS-listan är godkända utan NKB4-test. Denna positivlista innehåller endast material som har godkänts i test enligt SS-EN 15664. Filosofien är att materialet eller artikeln högst skall bidra med 5 µg bly medan dricksvattnet själv högst bidrar med 5 µg bly. Detta gör att gränsvärdet 10 µg bly per liter vatten klaras.

NKB = Nordiska Kommittén för Byggbestämmelser