Envima

4 mars 2017

Programmet startade med rundvandring i väldigt fina lokaler - Linköpings gamla Gjuteri. Lokaler där det sitter ca 25 företag med tydlig miljöprofil.

Envima genom Anna Lindroth och Therez Börling berättade om sin verksamhet. De presenterar sig som "framtidens miljökonsulter som förstår uppdraget" och har som vision att leverera hållbara miljökonsulttjänster som säkerställer en hållbar samhällsutveckling. De arbetar bla. med tre egenutvecklade webverktyg, minet som är ett verksamhetssystem och intranät, miljöparagrafen som är en webbaserad laglista och miljöjouren som är ett stöd för personal som jobbar med miljöfrågor. 

I samma lokaler sitter Energifabriken som ägs och drivs av tre familjer som är verksamma inom bioenergiområdet samt lantbruk.

Charlotte Elander som är vd berättade om hur de distribuerar och säljer biodrivmedel till kunder i hela Sverige, från Ystad i söder till Piteå i norr. Ett område som samtliga deltagare hade frågor om och vi fick tips om hur du som privatperson eller företagare kan minska dina utsläpp av växthusgaser.  

Ylva Ek på Energikontoret i Östra Östergörtland presenterade sitt jobb med att få regionens kommuner och företag mer miljövänliga. Energikontoret erbjuder en rad tjänster för att förenkla för dig som företagare eller anställd inom offentlig förvaltning att mer aktivt arbeta med energi- och klimatfrågor. De bistår med kunskap och erfarenhet i den omfattning som efterfrågas. Ylva berättade om ett nyligen genomfört projekt som handlade om införa och öka användandet av elbilar och  hjälpa kommunerna med att bygga en infrastruktur för laddstolpar.

Tack för ett intressant och lärorikt studiebesök.