DIMA Miljökompetens

12 februari 2018

DIMA Miljökompetens är ett företag med starka kopplingar till Linköpings universitet och man använder kompetens från LiU i sina projekt. Företaget drivs av viljan att hjälpa mindre företag att bedriva ett bättre hållbarhetsarbete och att själva alltid utvecklas. Grunden till företaget är ett studentprojekt från civilingenjörsprogrammet Energi – Miljö – Management som gick ut på att hjälpa ett miljöteknikföretag i Norrköping, Againity, med processen att införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Projektet lärde projektdeltagarna vilka svårigheter som kan finnas med att implementera standarder. Framförallt för mindre företag. Men man såg även stora möjligheter och nya sätt att komma åt de fördelar ett ansvarsfullt miljöarbete kan ge. Resultatet blev utvecklingen av en bok som vi idag distribuerar till kunder och andra intressenter. Boken beskriver, anpassat för företag, hur ett miljöledningssystem kan utvecklas.

Företaget grundades efter bra respons från bland annat Liu Innovation och Almi. Vår affärsidé är att möjliggöra ett bra hållbarhetsarbete även för mindre företag, där vi är specialiserade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi erbjuder idag tjänster kopplade till ISO 14001 & ISO 9001, men även utbildningar i hållbarhetsarbete och ger stöd till företag som behöver ett bollplank.

Företaget vill bidra till att utveckla Östergötlands företag och vara i framkant i Sverige vad gäller hållbarhet!