Cementgjuteriet

14 november 2016

Studiebesök Söderköpings Cementgjuteri 11/11 2016

Idag åt jag grillad vegokorv och fick lära mig allt om reningsverk från två av Sveriges främsta leverantörer av lösningar kring enskilda avlopp. Det var ett mycket uppskattat initiativ från Cementgjuteriet att bjuda in två av sina leverantörer som presenterade sina lösningar och svarade på frågor. Med på studiebesöket var förutom företagsrepresentanter även miljöinspektörer från kommunen och ett par privatpersoner.

Just nu är det stort fokus på inventering av enskilda avlopp eftersom ett av Sveriges nationella miljömål rör vattenkvalitet. Här vet man att utsläpp från undermåliga avlopp en bidragande riskfaktor. I Söderköping har man under det senaste året inventerat 300 avlopp och endast 20 % är godkända. Bor man nära ett vattendrag så har man hög skyddsfaktor och måste ha ett reningsverk.

Besöket var så uppskattat att vi planerar ett nytt besök i vår där förhoppningsvis även kommunen kan delta med ett kort föredrag kring vilka regler som gäller och hur inspektionerna går till.

Bilder från studiebesöket finns på facebook.com/miljonatverket. Nedan återges lite fakta från presentationerna. Leverantörernas presentationer kommer läggas upp på anmälningssidan.

WSB och Tranås cementfabrik: erbjuder lösningar i cement. Servar alla sina anläggningar i Sverige och deras serviceavtal är så förmånligt att alla kunder har tecknat detta (ca 3700 kr och då ingår vattenprover och påfyllning av flockningsmedel). Användaren behöver inte göra någon egenkontroll utan anläggningen är uppkopplad och företaget gör regelbundna servicebesök.

Vi fick en liten plastbit i handen som är en virvelbärare. 500 000 st finns i tanken som motsvarar 250 kvm markbädd. Flockningsmedel krävs för att binda fosfor men det tillsätts bara utifrån faktisk vattentillströmning.  Anläggningarna har mycket bra kvävereningsvärde. Behållaren kräver en tömning per år (ca 5-6 personer) och har minst 50 års livslängd. Anläggningen kräver strömförsörjning och drar ca 400 kWh/år.

Baga: är ett svenskt företag med tillverkning i Norge. Här tillverkar man en glasfiberprodukt. Har egen servicepersonal samt ett antal underleverantörer som även servar anläggningar. Testar alla sina produkter i Sverige och det svenska klimatet. Erbjuder också vattenanalyser och då även på dricksvatten.

Vid testning av filtreringsanläggningar finns ett krav att för 1000 g slam in ska det max generera 5 g ut och deras anläggning genererar mindre än 1. Ingen slamflykt ger lång livslängd. Ett hushåll kräver 16 kvm markyta för filtreringen. Detta gäller alltså anläggningar som inte kräver hög skyddsnivå. Krävs hög skyddsnivå så kan man sätta in en tilläggsmodul. Även här finns digital övervakning. Deras serviceavtal kostar 3500 kr per år men då ingår inte flockningsmedel. Detta kan dock användaren byta själv.

Båda leverantörerna varnar för att det finns en del anläggningar på marknaden som i princip är omöjliga att tömma. Vill man vara säker på att få ett tömningssäkert system så kan man prata med sin kommun, dom som tömmer eller en opartisk konsult som t.ex. Renall.

Studiebesöket avslutades med lite heta miljöfrågor. Baga är miljöcertifierad. Tranås hade åkt till studiebesöket i elbil. Baga använder återvunnen plast i delar av sin produkt och kör bara returtransporter från Norge med leveranser. Tranås cementprodukt kan lämnas i marken efter att den är uttjänt och Baga berättade att dom tittat på en solcellslösning för elförsörjning men att det i dagsläget blir lite för dyrt för slutkonsumenten.