Kretsloppsgården

20 september 2016

Biototal är nu medlemmar i Miljönätverket med sin försöksgård Kretsloppsgården AB  där man tillsamman med kommuner och företag ska börja att arbeta med utbildningar och ta fram ny kunskap/metoder för att kunna cirkulera så mycket näring och mullämnen som möjligt mellan `Stad och Land` detta ska ske i nära samarbete med många andra aktörer i branschen.

Den målbilden som man kommer att jobba efter är att starta upp liknande satsningen som är gjord på Vreta kluster men att på Kretskoppsgården (Fransberg) är det kunskapen från Bord till Jord som ska vara ledstjärnan verksamheten.

Biototal  arbetar för hållbara lösningar mellan stad och land, där man erbjuder att till synes förbrukade resurser kommer till nytta i kretsloppet. Deras vision är att bidra till en bättre miljö, utveckla långsiktigt hållbara lösningar och samtidigt skapa ekonomiska värden för inblandade parter. Deras fokus ligger på kunder och att hitta effektiva systemlösningar, med kunskap och erfarenhet inom kemi, biologi och agronomi som verktyg. Se gärna mer på Biototal.se.