Studiebesök Returpack

8 december 2016

2016 års vinnare i årets miljöprisutdelning i Norrköping

Följande priser delades ut:

Årets mIljöaktivitet
(Delas ut till ett av våra medlemsföretag som nominerat sig själv och skrivit en motivering kring en, under året genomförd, miljöaktivitet.)

Nominerade: Renall, Hyresbostäder i Norrköping, Returpack, Alfredsson Transport, Exiso Städ-Facility

Vinnare: Renall
Motivering: Renalls prioriterade miljömål har de sista åren varit att minska sin användning av fossila bränslen. Under hösten 2015 såg företaget att det fanns fossilfria alternativ och bestämde sig för en omedelbar övergång för alla fordon i Norrköping samt senast 30 juni 2016 i resterande kommuner, där företaget varit tvungna att ordna med egna cisterner och pumpar. Företagets omställning innebär en årlig minskning av koldioxidutsläppen med 90 % (1 200 ton per år).

Årets Gröna frö
(Delas ut till ett nystartat företag med tydlig hållbar profil.)

Nominerade: Againity, Minimera, Kvillinge Ekologiska, Bråvalla Solteknik

Vinnare: Againity
Vinnaren av årets gröna frö har visat ett stort engagemang och en fantastisk innovation inom hållbarhet och miljö. Miljötänket som genomsyrar företaget bidrar till en renare och hållbarare värld.

Årets miljöpris
(delades i år ut till ett företag som har cirkulär ekonomi som en naturlig del av sin affärsidé.)

Nominerade: Returpack, Econova, Miljösäck, Fiskeby

Vinnare: Returpack
Årets vinnare av miljöpriset är ett företag som sedan början implementerat Cirkulär Ekonomi i deras affärsmodell och företaget visar ett stort engagemang samt intresse för ett hållbart miljöarbete. Företaget har ett långsiktigt tänkande och har sedan länge bidragit till ett renare och miljövänligare Sverige.