2016-års miljöprisutdelning i Linköping

27 januari 2017

Den 25 januari genomfördes den sista miljöprisutdelningen för 2016, nu i Linköping!

Norrköping och Linköpings miljönätverk har varit etablerade nätverk i flera år med samarbete med studenter från Linköpings universitet. I Linköping är det studentföreningen Navitas som bistår med kartläggning och intervjuer av utvalda företag. Navitas är en öppen förening för miljöintresserade studenter vid Linköpings universitet.

Studenterna har under hösten kartlagt området Cirkulär ekonomi:

”I en cirkulär ekonomi förebyggs avfall genom att minska såväl avfallets mängd som innehållet av farliga ämnen, som gör att avfallet inte kan användas som en resurs. Produkter kan demonteras, repareras och uppgraderas, så att de blir mer hållbara och får längre livslängd. Deponering av avfall som är möjligt att återvinna fasas ut och materialåtervinning, eller i andra hand energiåtervinning, ökar.”

Årets vinnare är SundaHus med motiveringen:

”SundaHus har en unik affärsidé som bidrar till en hållbar bygg- och fastighetsbransch. Med sina konsulttjänster förmedlar de kunskap om material till kunder och möjliggör på så vis hållbara produktval och att farliga produkter fasas ut. De ändrar synen på uttjänta byggnader så att de ses som tillgångar. Det proaktiva förhållningssättet är ett gott föredöme för såväl branschen som samhället i stort. Transparens och stark vilja till förbättring genomsyrar verksamheten vilket får miljöarbetet att framstå som genuint. Årets miljöpris går till ett sunt företag som arbetar för god miljöprestanda i svenska hus.”

Årets Hållbara hopp blev Swinn med motiveringen:

”Det nominerade företaget har tagit fram ett nytt koncept som kan bidra till att lösa ett av västvärldens stora miljö- och samhällsproblem. Idén ger individer möjlighet att på ett billigt, enkelt och smart sätt ta ansvar för miljön i vardagen. Med sin innovationskraft har detta nyetablerade företag hittat en lösning som konsumenter länge har efterfrågat. Stora lösningar börjar smått och vi ser stor potential för detta koncept att minska matsvinnet.”

Årets miljöaktivitet bland medlemmarna blev NGL Vatten och energiteknik med motiveringen:

NGL Vatten- & energiteknik arbetar med att hushålla en av våra viktigaste resurser, vatten. Under 2016 har man infört ett återköpssystem avseende sina blandare i rostfritt stål vilket är unikt i branschen. Återköpssystemet innebär att produkterna kan återanvändas och bli en del av ett cirkulärt kretslopp.

Miljöpris och miljöprisceremoni sponsras av Lejonfastigheter och Linköpings kommun.

Vår huvudtalare för dagen var Stefan Anderberg, professor i Industriell ekologi. Temat var Cirkulär ekonomi! - ny inspiration och kraft för hållbarhetsarbetet!?

”Under de allra senaste åren har begreppet "cirkulär ekonomi" slagit igenom och blivit centralt i den europeiska miljö- och resurspolitiken.  Varifrån kommer detta begrepp? Vad innebär det? Hur påverkar det miljöarbetet? Rymmer det nya möjligheter för företag och kommuner? ”

På prisutdelningen närvarade ca 40 deltagare, däribland vår senaste hedersmedlem och tidigare koordinator Lars Bergkvist. Lars fick en välförtjänt avtackning med blommor och diplom för sina 20 år som koordinator i Miljönätverken.

Fotofabriken fotade vinnarbilden och Charlotte Flodén, grafisk formgivare, har designat våra nya diplom. Den fantastiskt goda maten serverades av Annika Altnäs som driver Vännerberga gård, restaurang och gårdsbutik. Idag fokuserade vi lite extra på miljötema även i det som serverades och gästerna fick smaka vegowraps och svenskproducerad äppelmust.

Denna prisutdelning summerade 2016 och vi ser fram emot ett fullspäckat och intressant vårschema. Vårt populära utbildningsprogram fortsätter med Energieffektivisering som är först ut den 6/2. Sedan följer ”Hållbar marknadsföring och nudging”, ”Effektiva processer” och ”Hållbara leverantörsled”.

Under våren kommer jag även träffa företrädare för skolor i Motala och Finspång för att bygga nya Miljönätverk. Vi kommer även bjuda in till en frukost på Vännerberga gård den 2/5 där vi samlar kvalitets-och miljöchefer för att hitta nya former till nätverk och samverkan.

På återseende

Ellen Friberg

Koordinator för Miljönätverken i Östergötland