Miljöpris 2020

11 augusti 2021

Vinnare utsedda i Linköping!

Vinnare från 2018: Vårdsnäs stiftsgård valde Friluftsfrämjandet som mottagare av sin prissumma på 5000 kr.
Vinnare från 2019: Babettes Kafferi valde Outdoor Learning och projektet Naturens Äventyr som mottagare av sin prissumma på 5000 kr.

Motiveringar årets vinnare:
Årets Miljöpris
Askeby Trädgård
Motivering: Med en affärsplan högst påverkad av hållbart tänkande har årets vinnare kommit långt med att göra företaget till en bidragsgivare till förändring. Företaget tar steg i alla delar av processen för att minimera den effekt som verksamheten har på miljön. De genomtänkta lösningarna för att minimera energi-och vattenanvändning, samt förbättra förpackningslösningar, borde vara en inspiration för andra företag inom sektorn. Även om bolaget redan har kommit långt ser vi potentialen för en ännu mer hållbar framtid tack vare deras driv och tankesätt.
Årets Hållbara hopp
FineCell
Motivering: Årets vinnare är ett företag med en ljus framtid i kampen för en mer hållbar värld. De har väl identifierat behovet av att byta skadliga material och processer för mer hållbara och har hittat ett sätt att göra det genom att använda en av Sveriges mest nuvarande resurser: skogen. Genom att titta på hela deras process kan vi enkelt se vilken omsorg de tar för att vara hållbar i sina idéer. Deras produkter spänner över många applikationer, från sammansatta material till kosmetika, och många fler kan förväntas i framtiden. Deras driv att vara mer hållbart speglas i deras tankesätt och hur de jobbar med sin verksamhet. Deras öppenhet att arbeta med andra för att hitta nya lösningar är lovvärd, och vi kan därför förutse nya nya lösningar som kommer från detta företag.

Vi har även delat ut Miljöpriser i Norrköping!
Vinnare:
Årets Miljöpris Nybyggnation
Företag: Lundbergs Fastigheter AB
Fastighet: Kvarnbacken
Kvarnbacken är ett bra exempel på hur hållbarhet har genomsyrat hela byggprocessen från början till slut. Lundbergs har valt att lägga stort fokus på faktorer som hållbart materialval och grön el samt bidrar på flera sätt till att underlätta för att de boende ska kunna leva hållbart. Den höga ambitionen visar sig framförallt genom arbetet mot att nå certifieringen Miljöbyggnad silver. Företaget bedöms vara ett föredöme inom hållbart byggande i Norrköping.
Årets Miljöpris Ombyggnation
Företag: Gamlebro AB
Fastighet: Yllefabriken
Gamlebro AB har genom denna ombyggnation av Yllefabriken lyckas med att
bevara det kulturminne som byggnadens fantastiska fasad utgör. I kombination med detta har användandet av den redan befintliga husgrunden inneburit en reducerad resursanvändning. Genom implementering av olika former av delningsmöjligheter som bilpool och bibliotek inspirerar man även sina boenden att leva mer hållbart samtidigt som man sätter ribban för liknande typer av projekt.”
Årets Gröna Frö:
Företag: Vegas Skafferi
På ett nytänkande och modigt sätt inspirerar och underlättar företaget för människor att leva ett mer hållbart liv. Butiken har ett tydligt hållbarhetsfokus för både miljö och hälsa där verksamheten inspirerar en bred målgrupp till att göra hållbara val i sin vardag. Vegas Skafferi kan bidra med både kunskapsspridning och möjligheten till att enklare anamma en hållbar livsstil.
Förra årets vinnare Raws överlämnade sin prissumma på 5000 kr till Håll Sverige rent.
Priserna delades ut i samarbete med miljövetarstudenter från Linköpings universitet, Norrköpings kommun samt Nodra.